CU ĐƠ PHONG NGA

Cu đơ Phong Nga là sản phẩm tiêu biểu của cơ sở sản xuất Phong Nga, là 1 trong 6 sản phẩm điểm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020

Công ty Hoàng Anh đã đồng hành cùng Phong Nga để thiết kế logo, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tạo tiền đề thuận lợi để cơ sở đưa sản phẩm Cu đơ Phong Nga tham gia vào chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" OCOP tỉnh Hà Tĩnh.

Logo sản phẩm

Bao bì sản phẩm kẹo cu đơ Phong Nga