Hội nghị triển khai Chương trình: “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Thái Bình năm 2020

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2020. Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị

 

Dự hội nghị, về phía Trung ương, có Ông Ngô Tất Thắng, Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; về phía tỉnh, có lãnh đạo sở Nông nghiệp, các sở, ngành, Ban Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, lãnh đạo các địa phương, các chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP Thái Bình năm 2020. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ơn, cố vấn chương trình OCOP quốc gia và bà Lê Thị Thêm, giám đốc Công ty TNHH đầu tư Hoàng Anh, đơn vị tư vấn chương trình OCOP tỉnh Thái Bình cùng dự hội nghị.

 

Ông Ngô Tất Thắng, Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương

Bà Lê Thị Thêm (phải), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Hoàng Anh, đơn vị tư vấn chương trình OCOP tỉnh Thái Bình

 

Các đại biểu đã được xem video về tổng quan, thực trạng OCOP, phân tích thế mạnh, những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện cho các sản phẩm dự kiến tham gia OCOP tỉnh Thái Bình năm 2020, qua khảo sát đợt 1 do Công ty Hoàng Anh thực hiện. Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình OCOP tỉnh Thái Bình năm 2020. Theo đó, năm 2020, Tỉnh phải đạt một số chỉ tiêu cơ bản như nâng cao nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP từ tỉnh đến huyện, xã và lãnh đạo các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia OCOP; 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP, lãnh đạo các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia OCOP được đào tạo, tập huấn; Mỗi huyện, thành phố nâng cấp ít nhất từ 2 đến 3 sản phẩm chủ lực, có thương hiệu và thị trường tiêu thụ và phát triển ít nhất 1 đến 2 sản phẩm, tập trung vào nhóm nông – thủy sản chế biến và thủ công mỹ nghệ.

 

Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình OCOP tỉnh Thái Bình năm 2020

 

Hội nghị đã nghe các chuyên gia hàng đầu, giới thiệu về lịch sử hình thành, sự phát triển của OCOP trên thế giới và ở Việt Nam; các nguyên tắc cơ bản, chu trình thực hiện OCOP, xác định vai trò trách nhiệm của các bên tham gia, đặc biệt là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị khi triển khai OCOP và những kinh nghiệm, bài học khi triển khai OCOP của các địa phương trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Tất Thắng, Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch và các mục tiêu chương trình OCOP của tỉnh đề ra, tập trung các nguồn lực, đặc biệt là nhân lực để chỉ đạo, điều hành chương trình.     

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận đánh giá, việc triển khai Chương trình OCOP của Thái Bình còn chậm so với yêu cầu của Trung ương. Trong quá trình triển khai Chương trình, các ngành, các cấp chưa quyết liệt, chưa sát sao, chưa bám sát lộ trình, mục tiêu đã đề ra. Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ nội dung trong đề án, trên cơ sở đó, triển khai thực hiện Chương trình đúng tiến độ và hiệu quả. Yêu cầu Văn phòng điều phối tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia OCOP phải hoàn thành trong tháng 6, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các Sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Cơ quan Điều phối xây dựng nông thôn mới, phải sớm tự xây dựng kế hoạch, lộ trình thức hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Cũng ngay sau hội nghị này, yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn OCOP cấp huyện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh  trước ngày 15/7. 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: