Hội nghị triển khai Chương trình: “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” năm 2020 tỉnh Bắc Ninh

Ngày 26/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình: “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” năm 2020 tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Đặng Công Hưởng, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đặng Công Hưởng, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị

 Tham dự hội nghị, có lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Chi cục phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; các chuyên viên theo dõi Chương trình OCOP, đơn vị tư vấn; các chủ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh có sản phẩm đăng ký tham gia bổ sung sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP năm 2020. Bà Lê Thị Thêm, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, đơn vị tư vấn, đồng hành cùng chương trình OCOP Bắc Ninh và cán bộ chuyên môn các phòng của Công ty tham gia hội nghị.

Bà Lê Thị Thêm, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, đơn vị tư vấn, đồng hành cùng chương trình OCOP Bắc Ninh

          Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trao đổi những nội dung cơ bản của chương trình OCOP, đặc biệt là chu trình tiến hành xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP tại địa phương và cơ sở sản xuất, từ nhận thức về OCOP, nhận ý tưởng sản phẩm, xây dựng ý tưởng sản xuất kinh doanh, nhận và triển khai hế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến hành phân loại, đánh giá sản phẩm và xúc tiến thương mại. Đặc biệt, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh đã đánh giá, phân tích và chỉ ra những việc đã làm được, những thủ tục cần thiết, chưa hoàn thiện bộ tiêu chí, bộ nhận diện thương hiệu của 25 sản phẩm trên địa bàn tỉnh đã được Công ty khảo sát, tư vấn năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho các chủ thể tiếp tục hoàn chỉnh các bộ hồ sơ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi trực tiếp và được giải đáp thỏa đáng về các vấn đề như: quyền sở hữu trí tuệ, các thủ tục vướng mắc khi triển khai kế hoạch, các chính sách hỗ trợ cho các chủ thể khi tham gia Chương trình…

Đồng chí Đặng Công Hưởng, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí phó Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các sản phẩm, trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh để tổng hợp, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia Chương trình, không hạn chế về số lượng tham gia. Các địa phương phải gửi danh sách về Chi cục phát triển nông thôn tỉnh trước ngày 10/6 để tổng hợp, phân loại và đề xuất đơn vị tư vấn cho từng sản phẩm. Các đơn vị tư vấn, sau khi nhận các sản phẩm, phải đảm bảo hoàn thành bộ hồ sơ sản phẩm trước ngày 31/8 và phải có đề xuất phân hạng, chấm điểm, công nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao trở lên trong tháng 9/2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có sợ phối hợp đồng bộ để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.    

Một số hình ảnh tại Hội nghị: