NƯỚC MẮM LẠCH KÈN

Nước mắm Lạch Kèn là sản phẩm tiêu biểu của HTX Thiên Phú, đạt OCOP 3 sao của tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. 

Với mong muốn khai thác thế mạnh của địa phương, năm 2015, HTX Thiên Phú được thành lập với ngành nghề thu mua, chế biến và phân phối thủy hải sản. Sau quá trình xây dựng hạ tầng với kinh phí 3,5 tỷ đồng, năm 2017, HTX ra mắt thị trường sản phẩm đầu tiên.

Tuy nhiên, thời điểm đó, nước mắm của HTX Thiên Phú phải cạnh tranh gay gắt với nhiều thương hiệu nước mắm trong và ngoài tỉnh nên gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ. Mãi đến tháng 3/2018, khi được tỉnh chọn là 1 trong 6 sản phẩm đại diện cho Hà Tĩnh tham gia chương trình OCOP thì tình hình sản xuất, kinh doanh của HTX khởi sắc hẳn.

Công ty Hoàng Anh đã đồng hành cùng HTX Thiên Phú, thiết kế logo, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tạo tiền đề thuận lợi để HTX đưa sản phẩm Nước mắm Lạch Kèn tham gia vào chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" OCOP

Sản phẩm Nước mắm Lạch Kèn