Kinh nghiệm phong phú

Hoàng Anh có kinh nghiệm phong phú với hơn 10 năm trong nghề, hàng trăm dự án được thực hiện và sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm từ các dự án thành công cho các doanh nghiệp khác