Công nhận 20 sản phẩm là sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia năm 2020

Sáng ngày 26/5, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra phiên họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia năm 2020.

Đến ngày 30/8/2020, Bộ NN&PTNT đã nhận được 43 hồ sơ đề xuất của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt 5 sao.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, chấm điểm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành, các Hội đồng chuyên ngành đề nghị Hội đồng OCOP cấp Quốc gia đánh giá và công nhận 20 sản phẩm là sản phẩm OCOP 5 sao, gồm: 11 sản phẩm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 01, 07 sản phẩm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 02 và 02 sản phẩm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 03 và đề nghị phân hạng “Không đạt” đối với 22 sản phẩm chưa đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cần đạt của Bộ tiêu chí theo Quyết định số 781/QĐ-TTg.

Nguồn: Tổng hợp