HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2021-2025

Sáng 17/11/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự có Chánh văn phòng điều Điều phối NTM Trung ương Ngô Trường Sơn; Đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT, Đại diện lãnh đạo VPĐPNTM các tỉnh Quảng Ninh, Hoà Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh…; các chuyên gia, nhà khoa học; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Anh Lê Thị Thêm ; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu trực tuyến…

Một số hình ảnh tại hội nghị