Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Sơn La 2020

Ngày 23/11 UBND thành phố Sơn La tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thế Phương, phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có bà Lê Thị Thêm - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, đơn vị tư vấn chương trình OCOP tỉnh Sơn La, cùng các đồng chí trong Hội đồng đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP thành phố và các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2020 thành phố Sơn La có 2 sản phẩm tham gia vào chương trình OCOP đó là: Lạp sườn gác bếp Hoa Xuân của của hộ kinh doanh Tòng Ngọc Hoa, Bộ sản phẩm Ống hút tre, dao dĩa và cốc tre của Công ty cổ phần tre Sơn La.

Các thành viên Hội đồng căn cứ vào bộ tiêu chí chấm điểm, kết quả chấm điểm tiến hành gắn sao cho sản phẩm mức “3 sao”, “4 sao”, “5 sao” trong đó sản phẩm từ 1 đến 3 sao phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm từ 4 sao đến 5 sao có khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Hội đồng đánh giá của thành phố đã chấm điểm cho sản phẩm Lạp sườn gác bếp của của hộ kinh doanh Tòng Ngọc Hoa đạt 75,16 điểm đạt 4 sao; Bộ sản phẩm Ống hút tre, dao dĩa và cốc tre của Công ty cổ phần tre Sơn La đạt 83,57 điểm đạt 4 sao.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị có sản phẩm tham gia chương trình OCOP thành phố Sơn La năm 2020, hoàn thành hồ sơ, cũng như mẫu mã bảo đảm theo yêu cầu của các tiêu chí sản phẩm OCOP. Các sản phẩm được Hội đồng thành phố chấm điểm sẽ được đưa lên hội đồng cấp tỉnh đánh giá nhằm tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm giá trị các sản phẩm theo mục tiêu Chương trình OCOP Sơn La đã đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Sơn La 2020