Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp Quảng Ninh - Bắc Giang

Nhằm tạo môi trường trao đổi các phương pháp hỗ trợ, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP đối với mô hình phát triển kinh tế của thanh niên, chiều 26/11, tại TP Hạ Long, Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn thanh niên Khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh kế gắn với phát triển sản phẩm OCOP.

Diễn đàn được tổ chức giữa thanh niên 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang. Tại diễn đàn, đại diện các câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp; đoàn viên thanh niên là chủ mô hình phát triển kinh tế, khởi nghiệp tiêu biểu, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của hai tỉnh đã cùng trao đổi cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp.

Đồng thời, diễn đàn cũng trao đổi các phương pháp hỗ trợ, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, phát triển bao bì sản phẩm đối với các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên.

Một số hình ảnh tại Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp Quảng Ninh - Bắc Giang