Đa dạng phong cách thiết kế

Dự án có thể được thực hiện bởi sự kết hợp nhiều loại phong cách, từ cổ điển đến các trào lưu thiết kế thịnh hành nhất.