Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La 2019

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La 2019

Trong 3 ngày, từ 24 đến 26/12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2020 tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có lãnh đạo văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các Sở, ngành của tỉnh và bà Lê Thị Thêm - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh, đơn vị tư vấn chương trình OCOP tỉnh Sơn La, các đơn vị truyền thông trên địa bàn Tỉnh.

          Với tinh thần khách quan và công bằng; căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP và Quy trình đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2019, Hội đồng thẩm định đã đánh giá, phân hạng đối với 30 sản phẩm đủ điều kiện tham gia sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Theo đó, việc chấm điểm được dựa trên các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị và các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm.

Sau 3 ngày khẩn trương, nghiêm túc làm việc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đã hoàn thành việc đánh giá chấm điểm. Kết quả, có 9 sản phẩm được đánh giá 4 sao và 19 sản phẩm đánh giá 3 sao.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019 chúc mừng các đơn vị có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, tỉnh Sơn La năm 2019. Khẳng định, đây là dấu ấn quan trọng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, từng bước đưa Sơn La trở thành thủ phủ của các sản phẩm nông sản và cây ăn quả khu vực các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND Tỉnh ra quyết định công nhận, xếp hạng các sản phẩm OCOP 2019. Giao Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới và Sở Nông nghiệp, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố sản phẩm OCOP tỉnh gắn với Hội nghị Tổng kết 10 năm, chương trình xây dựng nông thôn mới của Tỉnh trước ngày 10/1/2020./. 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bà Lê Thị Thêm chia sẻ khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai OCOP SƠN LA 2019 với Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

 

Các sản phẩm OCOP Sơn La 2019: 

=================

Để được tư vấn, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm OCOP vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG ANH

ĐC: Tòa nhà Hạ Long Center

Số 162 Lê Thánh Tông - TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 611793 * Fax:02033 816539

Hotline: 0912 900058 / 0908 301979 / 0984820889

Website: http://hoanganhhalong.com.vn 

Email: hoanganhdt.halong@gmail.com

Facebook: Hoàng Anh - Đồng Hành Phát Triển Thương Hiệu