Nếp cái hoa vàng Đông Triều


Thông tin sản phẩm


Đông Triều là huyện trung du với nhiều loại đặc sản nông nghiệp, trong đó không thể không kể tới sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng.
 
Chất lượng gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều được đánh giá là ngon đứng đầu trong các loại gạo nếp, hạt đầy tròn, không vỡ; đặc biệt khi nấu cơm trong và ráo, mềm nhưng không nát, thơm đậm đà, hấp dẫn.